15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

TajemniceNawigacji

Itinerery współrzędnościowe

Itinerer współrzędnościowy jest to taki opis trasy przejazdu, który spełnia następujące warunki:
- lokalizuje położenie początku (początków) układu współrzędnych
- podaje położenie punktów przejazdu przy pomocy współrzędnych

Inaczej: aby wykonać przejazd do zadanego itinererem punktu, musimy go najpierw sami określić na mapie. To jest Twoje dodatkowe zadanie do wykonania - zlokalizować i nanieść na mapę zadane w itinererze punkty.
Jak to zrobić będzie powiedziane dalej.

Niedopuszczalne jest zadawanie wykreślania punktów pośrednich, służących jedynie jako pomocnicze do wykreślania punktów właściwych. Dopuszcza się zadawanie max. 3 punktów do wykreślenia na każdym odcinku trasy przejazdu. Zaleca się stosowanie takich odległości i kątów, aby ich wykreślenie, biorąc pod uwagę skalę mapy nie powodowało błędów kreślarskich i niejednoznaczności.

To znowu właściwie wytyczne dla organizatorów tras. Dla Ciebie ważna jest informacja, że punkt do wykreślenia powinien być przedstawiony w taki sposób, aby nie było niejasności co do jego położenia.

Punkty nanoszone - wykreślane, obowiązują tylko na tej mapie, na której zostały wykreślone. Jeżeli nie jest to zadane inaczej, nanosi się je na mapie podstawowej.

Czyli tak: jeśli nie są podane inne parametry, punkty nanosimy na naszą mapę podstawową. Jeśli wykreślony punkt jest podany w podstawowym opisie trasy (pole E lub G - zobacz) to obowiązuje on do końca danego odcinka.
Może być jednak tak, że punkty wykreślamy np. w Zintegrowanej Grupie Opisowej.
Jeżeli informacja o wyznaczeniu punktu umieszczona została w ZGO, należy go wykreślić w momencie rozpoczęcia realizacji poleceń ZGO i obowiązuje on do końca odcinka.

Zobacz teraz jak możesz wyznaczać punkty opisane itinererem współrzędnościowym.

"a"- poprzez podanie wartości promieni od punktów, pod warunkiem że jedynie jeden punkt przecięcia się podanych promieni będzie się znajdował w obszarze mapy której dotyczy.

jak widać na powyższym przykładzie, z punktu 11 i 33 wykreślamy ich promienie, a miejsce przecięcia promieni wyznacza szukany punkt A.

wstecz       (89)       dalej

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.