15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

TajemniceNawigacji

Ślepe Mapy (SM)

Są to graficzne odwzorowania trasy przejazdu. Mogą być kreślone z zaznaczeniem wszystkich skrzyżowań lub bez nich. SM nie może być linią zamkniętą. Minimalna długość rysunku SM w itinererze nie może być mniejsza niż 20 mm, bez względu na wielkość zastosowanej skali.


Extra. Ślepa mapa.
Zdarzyło mi się, że jakiś zupełnie zielony uczestnik imprezy nawigacyjnej zapytał mnie co to właściwie jest za określenie - ślepa mapa, i dlaczego ona jest "ślepa" i dlaczego ...
No właśnie. Pytanie za 100 punktów (karnych). Postanowiłem poszukać w internecie. I wyobraź sobie, że na stronach polskich występuje to pojęcie w śladowych ilościach, natomiast u naszych południowych sąsiadów - zatrzęsienie odnośników. Niemniej jednak oznacza ono w geografii tyle co mapa konturowa danego terenu.

W pojęciu nawigacyjnym ten "kontur" został jeszcze bardziej ograniczony i pozostał tylko fragment drogi umieszczonej (lub nie) na mapie. Czyli - Ślepa Mapa. Żeby już więcej nikt nie pytał.

Inaczej: Ślepa mapa to narysowany odcinek przedstawiający fragment naszej trasy. Ślepe mapy oznaczamy symbolem SM i mogą one np. tak wyglądać:Ślepa mapa musi zawierać:
- zorientowanie względem północy
- skalę oraz jeżeli to jest konieczne, dodatkowo przynajmniej jeden z elementów:
  - strzałkę oznaczającą kierunek wjazdu
  - strzałkę oznaczającą kierunek przejazdu
  - strzałkę oznaczającą kierunek wyjazdu

Ślepa mapa musi zaczynać się i kończyć na skrzyżowaniach lub na innych, charakterystycznych elementach trasy. Charakterystycznym elementem trasy może być np. most, punkt pokazany na mapie, symbol graficzny obiektu. W przypadku gdy SM zaczyna lub kończy się w punkcie pokazanym na mapie, to ten punkt powinien być na SM-ie pokazany.

Jeżeli skala ślepej mapy jest taka sama jak skala mapy podstawowej wystarczy przerysować ślepą mapę na kalkę techniczną i przyłożyć na odpowiedni fragment tej mapy. Jeżeli skala jest różna, pilot podczas pokonywania ślepej mapy powinien dyktować kierunek przejazdu i pokonywane odległości.

wstecz       (80)       dalej

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.