15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

TajemniceNawigacji

Itinerery topograficzne (mapowe)

Materiały topograficzne to mapy, plany, lub każdy wyrysowany zbiór dwóch i więcej skrzyżowań, połączonych siatką wybranych dróg przejazdu, zawierający punkty i strzałki kierunkowe naniesione przez organizatora.

Itinerer topograficzny jest opisem trasy przejazdu z wykorzystaniem dostarczonych przez organizatora materiałów topograficznych topograficznych i zachowaniem podstawowych zasad:

- wszystkie schematy skrzyżowań oraz umieszczone w itinererach topograficznych strzałki   kierunkowe są zorientowane magnetycznie;

- opis uproszczony w itinererach topograficznych (L, P, strzałka w lewo, prawo, do góry) nie jest   zorientowany magnetycznie;

- elementy topograficzne występujące w poleceniach constansu mapowego nie są zorientowane   magnetycznie, jeśli nie podano ich zorientowania magnetycznego za pomocą strzałki   określającej kierunek magnetyczny;

- materiał topograficzny zawiera skalę, która może być podana liczbowo w postaci zapisu typu   1:1000 lub równoznacznym symbolem M1, a odpowiednio 1:10000 – M 10, 1:25000 – M 25.   Dopuszczalne do stosowania w materiałach są skale: 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000,   1:20000, 1:25000, 1:50000, 1:100000;

- występujące na materiałach topograficznych wyloty dróg nie posiadających komunikacji nie   podlegają pomiarowi.


Obowiązuje bezwzględna zasada, że przejazd do wskazanego punktu musi odbywać się najkrótszą drogą wynikającą z materiałów i nie może przebiegać przez inny naniesiony punkt (zasada ta nie dotyczy punktów trzycyfrowych).

Przy wyznaczaniu najkrótszej drogi przejazdu nie dopuszcza się zawracania "w miejscu", na skrzyżowaniach i w "ślepych" ulicach, natomiast należy uwzględnić naniesione przez organizatora strzałki kierunkowe, punkty, ich detale i constanse.

wstecz       (52)       dalej

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.