15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Regulamin pomocy dla zawodników Automobilklubu Polski    
13.04.2016Rada Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Polski (KSS AP) w dniu 02.03.2016r. uchwaliła następujące zasady udzielania pomocy dla zawodników sportu samochodowego reprezentujących barwy Automobilklubu Polski w sezonie 2016:

<regulamin>    <Podanie o zwrot kosztów>

REGULAMIN

1. POMOC DLA KIEROWCÓW I PILOTÓW:

1.1.Zwrot podstawowej opłaty za wydanie licencji (bez dopłaty wynikającej ze zwiększenia kwoty ubezpieczenia NNW) dla zawodnika (kierowcy lub pilota) będącego członkiem AP pod warunkiem wystartowania w co najmniej dwóch rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu samochodowego w terminie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. Dotyczy RSMP, WSMP, GSMP, RSMPST, RPPST, HRPP, RCC lub RO, nie dotyczy startu w klasie GOŚĆ zgodnie z tabelą 5.6 "Regulaminu licencji sportu samochodowego PZM" na rok 2016.

Zwrot opłaty za wydanie licencji nastąpi pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w Biurze Sportu do dnia 30.11.2016 r.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania zwrotu opłat (wypłacanego na koniec sezonu 2016) jest umieszczenie w widocznym miejscu na kombinezonie naszywki z logo Automobilklubu Polski.
Naszywka musi znajdować się na kombinezonie w trakcie każdej rundy sezonu 2016 w której bierze udział korzystający z pomocy. Zwrot opłaty nastąpi po przesłaniu przez zawodnika na adres e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl zdjęcia zawodnika z widoczną naszywką AP.

2. POMOC DLA KIEROWCÓW:

2.1.Zwrot 50% podstawowego wpisowego na organizowany przez Automobilklub Polski Rajd Nadwiślański 2016 pod warunkiem wystartowania w co najmniej dwóch rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie w sportach samochodowych (dotyczy RSMP, WSMP, GSMP, RCC lub RSMPST) w terminie od 01.01.2016 do 30.11.2016r.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania zwrotu (wypłacanego na koniec sezonu 2016) jest umieszczenie w widocznym miejscu na startującym samochodzie 2 nalepek z logo Automobilklubu Polski. Nalepki muszą znajdować się na samochodzie w trakcie każdej rundy sezonu, 2016 w której bierze udział korzystający z pomocy. Zwrot podanej części wpisowego nastąpi po przesłaniu przez zawodnika na adres e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl zdjęć samochodu z każdej rundy z widocznymi nalepkami AP do dnia 30.11.2016 r.

2.2.Po zakończeniu sezonu 2016 Rada KSS AP ustali nagrody za wyniki sportowe uzyskane przez kierowców reprezentujących barwy Automobilklubu Polski.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania tej pomocy jest spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.1 (dotyczy naszywki) oraz 2.1 (dotyczy nalepek).

Nagrody te zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania podsumowującego tegoroczny sezon, o którego terminie zawodnicy zostaną poinformowani w stosownym czasie. Powyższa pomoc skierowana jest do zawodników z opłaconą na bieżąco składką członkowską na 2016 r. będących członkami klubu na dzień 31.03.2016 r.

3. Rada KSS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w trakcie wybranych rund czy osoby ubiegające się o pomoc spełniają warunki jej uzyskania. Kontroli mogą dokonywać członkowie Komisji Sportu Samochodowego obecni na poszczególnych zawodach. Nie zwalnia to jednak z obowiązku nadsyłania dokumentacji zdjęciowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Naklejki i naszywki dostępne są w Biurze Sportu: tel. (22) 873 24 25
e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl


Daniel Siemczuk
Przewodniczący Rady Komisji Sportu Automobilklubu Polski

 

<powrót do aktualności>


© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.