15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Uwaga: Aktualne informacje na stronie: http://www.automobilklubpolski.pl/osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy/o-nas/

      Kwalifikacja wstępna

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Automobilklubu Polski zaprasza do współpracy ośrodki szkolenia kierowców oraz innych przedsiębiorców zamierzających prowadzić szkolenia kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji wstępnej.

Oferujemy współpracę w zakresie organizowania zajęć w warunkach specjalnych, co jest wymagane do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Jesteśmy również przygotowani do przeprowadzenia zajęć w ruchu drogowym w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

W ramach umowy oferujemy:
- udostępnienie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń (płyty poślizgowe,
  tor szkoleniowy),
- udostępnienie pojazdów spełniających wymagania § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r., nr 53,
  poz. 314) - odłączane systemy ABS, ASR, ESP,
- przeprowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy, którzy posiadają aktualne
  uprawnienia państwowe.

Spełnienie wszelkich wymagań do prowadzenia działalności przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Automobilklubu Polski zostały potwierdzone pozytywnym wynikiem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie umowy z naszym ODTJ szkolenia kierowców zawodowych uruchomiły już dziesiątki przedsiębiorców z całej Polski.

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.