15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Uwaga: Aktualne informacje na stronie: http://www.automobilklubpolski.pl/osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy/o-nas/

Technika i taktyka jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

W związku z wejściem w dn. 19.01.2013r. w życie Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz właściwych aktów wykonawczych – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz.995), powstał obowiązek odbycia części zajęć w ramach kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców/egzaminatorów w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego.
Każdy kandydat na instruktora/wykładowcę/egzaminatora na podstawie – odpowiednio - § 22, ust. 2 pkt 7 i § 42, ust. 2 pkt 8 w/w rozporządzeń powinien odbyć w ODTJ stopnia wyższego 2 godziny zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych z zakresu techniki i taktyki jazdy.
Automobilklub Polski posiada wymagany wpis w Urzędzie Wojewódzkim, niezbędną infrastrukturę, długoletnie doświadczenie i wysoko wykwalifikowaną kadrę gwarantującą w pełni profesjonalne, sprawne i efektywne przeprowadzenie kursu po przystępnych cenach.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z TECHNIKI I TAKTYKI JAZDY W RAMACH KURSU
DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW/WYKŁADOWCÓW I KANDYDATÓW
NA EGZAMINATORÓW

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkoleń z przeznaczeniem i działaniem systemów bezpieczeństwa czynnego pojazdu w zależności od różnych prędkości i zmiennych warunków na drodze.

Sposób realizacji
W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia badają zachowania samochodów o różnych właściwościach trakcyjnych i różnej mocy. Ćwiczenia realizowane są z włączonymi i wyłączonymi systemami bezpieczeństwa czynnego, a podczas zadań uzależnionych od różnych prędkości wykorzystywana jest fotocela.
Ze względów bezpieczeństwa i w trosce o wysoką jakość szkoleń jeden instruktor techniki jazdy przypada maksymalnie na 3 osoby szkolone i zawsze jest obecny wewnątrz pojazdu.
Na całym obiekcie znajduje się jednocześnie nie więcej niż 5 pojazdów. W szkoleniu wykorzystywany jest również symulator dachowania i symulator zderzeń.

Czas szkolenia
Dzień szkoleniowy trwa 7,5 godziny - 2 godziny zajęć teoretycznych, 5 godzin zajęć praktycznych i półgodzinna przerwa obiadowa.

Przykładowe ćwiczenia
Tematyka: sytuacje awaryjne na drodze
- porównywanie długości drogi hamowania podczas hamowania awaryjnego z różnych prędkości,
- hamowanie w zakręcie.
Tematyka: badanie właściwości trakcyjnych pojazdu
- przejazd przez zakręt z różnymi prędkościami w warunkach obniżonej przyczepności,
- zjawisko pod- i nadsterowności w zależności od charakterystyki trakcyjnej pojazdu.

Zapewniamy:
- 7 godzin szkolenia (2 godz. teorii i 5 godz. praktyki),
- pojazdy i symulatory używane podczas szkoleń,
- zimne i gorące napoje podczas szkolenia,
- dwudaniowy obiad dla każdego uczestnika kursu i osób towarzyszących (kierowca,
  opiekun grupy),
- stosowne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Zapraszamy do współpracy podmioty prowadzące kursy dla kandydatów
na instruktorów/wykładowców i kandydatów na egzaminatorów.

Informacje:
e-mail: biuroodtj@automobilklubpolski.pl
tel/fax: (22) 873-24-26
tel. kom: 510 100 290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.