15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Monografia Automobilklubu Polski

TURYSTYKA SAMOCHODOWA

Już starożytni Grecy uprawiali turystykę, której pierwszymi oznakami były greckie pielgrzymki do Olimpii w VIII wieku przed Chrystusem, czyli 2800 lat temu. W Polsce pierwsza udokumentowana informacja opisywała turystyczną podróż Beaty Łaskiej w Tatry, do Zielonego Stawu Kieżmarskiego w roku 1563, czyli 446 lat temu.

Zalążkiem światowej turystyki motorowej była w roku 1887 jazda w odwiedziny do dziadków pani Berthy Benz z synami Eugeniuszem i Ryszardem, na trasie ok. 90 km z Mannheim przez Heidelberg do Pforzheim. To było 122 lata temu.

10 lat później (10–26 lipca 1897 roku) odbyła się pierwsza polska wyprawa motorowa – wielodniowa jazda Stanisława Grodzkiego z Warszawy do Paryża samochodem Peugeot. Oczywiście była to jazda sportowa, ale raczej przystawała do motorowej turystyki kwalifikowanej.

Wg oficjalnej definicji World Tourist Organisation (WTO), turystyka to „(...) ogół czynności osób, które podróżują i przeby­wają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest dzia­łalność zarobkowa”.

Według tej najprostszej definicji, turystyka to podróż i pobyt poza miejscem stałego zamieszkania, bez zamiaru osiedlenia się lub podjęcia stałej pracy zarobkowej. Brak jednak tu pojęcia krajoznawstwa, które jest niezbędne w pełnym określeniu turystyki. Mieści się ono zapewne w tych „innych czynnościach”.

Żadne trudności nie mogły zatrzymać pasji motoryzacyjnej i turystycznej, skoro już w pierwszych latach istnienia Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego (TAKP), w 1912 roku, zorganizowało wraz z Cesarskim Klubem Automobilowym Wielką Międzynarodową Jazdę Turystyczno–Konkursową. Rok później, już samodzielnie, działacze towarzystwa przygotowali rajd na trasie o długości 582 wiorst. W maju 1914 roku odbyła się czteroetapowa jazda na trasie o długości 1215 km. I choć w programie znalazły się elementy typowo sportowe, jak próba szybkości na dystansie 1 km, to cała impreza bardziej pasowała do turystyki motorowej.

Czytaj więcej w pliku .pdf: Turystyka samochodowa

 

Uwaga: w pliku .pdf zamieszczone zostały wybrane, obszerne fragmenty Monografii Automobilklubu Polski dot. turystyki samochodowej. Spis treści tego działu zobacz tutaj. Aby stać się posiadaczem kompletnego wydania albumowego zapraszamy do siedziby klubu.

Powrót do spisu treści Monografii

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.