15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Monografia Automobilklubu Polski

W ostatnich dniach czerwca 2009 Automobilklub Polski sprawił wszystkim sympatykom motoryzacji szczególną niespodziankę. Monografia Automobilklubu Polski, obchodzącego w 2009 roku swoje 100-lecie to kompleksowe opracowanie, pozwalające na głębszą refleksję nad drogą, jaką przechodził nasz kraj, a szczególnie jego motoryzacja oraz jeden z pierwszych w kraju klub i poszczególne dziedziny wielostronnej jego działalności.

Powołany 14 listopada 2005 roku zespół redakcyjny odbył szereg spotkań podczas których ustalano zasadnicze ramy tego opracowania, ustalano podział na grupy tematyczne, korygowano przedstawiane teksty dotyczące różnych dziedzin działalności klubu. Niełatwo też było wybrać odpowiednich autorów poszczególnych rozdziałów, ścierały się poglądy dotyczące tekstów, układu i objętości dzieła, jak też jego ostatecznego wyglądu. Romuald Chałas, Prezes Automobilklubu Polski tak pisze we wstępie do Monografii:

„ … Różne były dzieje Automobilklubu Polski – nie brakowało wzlotów, ale były też upadki. Zmieniały się nazwy, statuty, prezesi. Stworzony jeszcze przed odzyskaniem niepodległości – w „Kongresówce” – przetrwał zawieruchy wojenne, ustrojowe i polityczne. Pozbawiony statusu i godła, a nawet znaczenia, dzięki swoim członkom i pasjonatom, nigdy nie stracił swojej tożsamości. Nie tylko przetrwał, ale rozrósł się! Był jedną z pierwszych na ziemiach Polski (po Automobilklubie Krakowskim) organizacją, która skupiała ludzi zainteresowanych motoryzacją, automobilizmem, która rozpoczęła bardzo szeroką działalność na rzecz upowszechniana zasad ruchu drogowego, kultury motoryzacyjnej i sportów motorowych. Dla wszystkich działaczy Automobilklubu Polski, tych dawnych, ale i dzisiejszych oraz dla historii automobilizmu w Polsce ważnym jest też wydanie tej monograficznej książki. Grupa autorów przez lata zbierała materiały, aby na jej stronach utrwalić fakty z dziejów Klubu – nie wszystkie oczywiście, ale przynajmniej te ważniejsze. Pamięć ludzka jest ulotna, stąd nasza radość, że udało się ocalić od zapomnienia wiele wydarzeń z życia Klubu. Jeśli ktoś poczuje się pominięty, przepraszam w imieniu swoim i autorów. …”


W lipcu 2013 roku, mnęły równo trzy lata od wydania drukiem (w formie albumowej) Monografii Automobilklubu Polski zawierającej spisane i zilustrowane na 423 stronach dzieje naszego Klubu od chwili jego powstania w 1909 roku – Klubu o bogatej tradycji, który mimo zmiennych losów zachował ciągłość działania w okresie100 lat istnienia.

Przy tej okazji wypada wspomnieć o twórcach wydania książkowego naszych dziejów. Z nadania zarządu Klubu miałem zaszczyt kierować zespołem redakcyjnym Monografii, który tworzyli długoletni działacze klubowi posiadający wiedzę o przeszłości naszego Klubu.

Byli to:
Jan Bronikowski, Benedykt Chądzyński, Jan Cichy, Wojciech Ciurzyński, Andrzej Deminet, Marek Kaczmarek, Andrzej Karaczun, Leszek Karaś, Bogdan Kuczyk, Tadeusz Maldis, Bogumił Mierkowski (przewodniczący), Władysław Paszkowski, Paweł Teter, Stanisław Szelichowski (zastępca przewodniczącego).

Tylko oni mogli sprostać zadaniu jakie przed nimi postawił Klub … oraz jakie oni sami przed sobą postawili. Wszyscy mieli pewność, że to przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem, tę pewność wspierało przekonanie, że nasz Klub musi wreszcie mieć spisane swoje dzieje, a ta konieczność powinna być spełniona w stulecie jego istnienia.
Pracę Zespołu wspierało liczne grono członków Klubu, był wśród nich, co jest oczywiste z tytułu funkcji jaką pełnił w Klubie, prezes Romuald Chałas.

Niestety nie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Monografii, sądzone było dotrwanie do momentu wydania jej drukiem. Opuścili nas przed czasem: Bogdan Kuczyk oddany sportom motocyklowym w ogóle, a w szczególności w naszym Klubie, Jan Cichy znający świetnie historię i rozwój klubowej turystyki motorowej, Andrzej Deminet posiadający wyjątkowo bogatą wiedzę (wspartą dokumentami) o przeszłości naszego Klubu, Władysław Paszkowski „chodząca historia Klubu” i to w kilku dziedzinach, takich jak karting, sport samochodowy i motocyklowy, a także BRD, Wojciech Ciurzyński świetnie obeznany z tematyką pojazdów zabytkowych.

Tak więc z 14 osobowego składu Zespołu redakcyjnego Monografii odeszło od nas na zawsze aż pięciu jej członków. W ślad za nimi poszedł współpracujący z zespołem Leszek Małkowski profesjonalny fotoreporter motoryzacyjny dysponujący bogatym archiwum zdjęciowym.

Za pięcioletni trud poniesiony przez zespół redakcyjny przy tworzeniu Monografii, Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego oraz Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich przyznało Automobilklubowi Polski nagrodę „Złote Koło’2010” w kategorii książka.

Bogumił Mierkowski, Warszawa, lipiec 2013 r.

dalej >>> Monografia Automobilklubu Polski >>> pliki .pdf

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.