15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Monografia Automobilklubu Polski

BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU DROGOWEGO

Działalność na rzecz bezpieczeństwa na drogach, zwana w skrócie BRD, jest prowadzona z różnym natężeniem i w zróżnicowanej formie w każdym klubie sfederowanym w Polskim Związku Motorowym.

Tak też jest w Automobilklubie Polski. W okresie międzywojennym działalność ta, określana wówczas jako „przeciwdziałanie anarchii drogowej”, nie ograniczała się do propagowania bezpiecznej jazdy poprzez organizowanie odczytów i publikowanie opracowań z tym tematem związanych, ale także objawiała się w konkretnej pomocy administracji państwowej w oznakowaniu dróg; Automobilklub własnym sumptem ustawił prawie 10 tys. znaków drogowych. Tymi sprawami w latach 30. zajmował się w klubie specjalny Wydział Drogowy.

W latach powojennych Automobilklub Polski, występujący pod różnymi nazwami – o czym pisano wcześniej – zajmował się popularyzacją bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez włączenie tego zagadnienia w działalność poszczególnych ogniw statutowych klubu (komisji), jak też za pomocą wyodrębnionych struktur organizacyjnych.

W składzie zarządu Automobilklubu Warszawskiego kadencji 1957–1959 pojawiło się nazwisko Zbigniewa Maślankiewicza w roli przewodniczącego Komisji Ruchu Drogowego (KRD), skupiającej grono ludzi zajmujących się BRD, jako wyodrębnionym w działalności klubu tematem.
W następnych latach kierowaniem tą dziedziną zajmowali się kolejni przewodniczący komisji: Stanisław Grabek (1959–1961), Aleksander Bachrach (1961–1963) i od roku 1963 Jan Gutman. W składzie prezydium komisji w kadencji 1961–1963 znajdowali się: Adolf Skwarczewski, Tadeusz Bardian, Janusz Szrotki, Sławomir Supronowicz, Zbigniew Pogroszewski i Franciszek Góralski.

Po krótkiej przerwie w działalności komisji, spowodowanej reorganizacją, w grudniu 1967 roku powołano jej nowy skład pod przewodnictwem Andrzeja Szperli. Członkami KRD byli: Maciej Bernhardt, Tomasz Domaniewski, Januariusz Gregorkiewicz, Adam Hulaniecki, Andrzej Mesz, Stanisław Nadzin, Władysław Rutkowski, Juliusz Siejka, Adolf Skwarczewski, Wiktor Smułka, Janusz Szrotki, Witold Walichiewicz, Andrzej Wapiński, Stefan Adamiec, Wiesław Lewicki, Józef Marczak, Karol Pionnier, Kazimierz Tarnowski. W kadencji 1969–1972 przewodniczącym komisji był Witold Walichiewicz.

W latach 60. komisja włączyła do programu swojej działalności popularyzowanie postanowień nowego „Kodeksu drogowego” przez organizowanie publicznych prelekcji i pogadanek w szkołach podstawowych oraz doszkalanie w zakresie przepisów drogowych nauczycieli w szkołach średnich (prowadzących przysposobienie wojskowe). Klub był także współorganizatorem Olimpiady Ruchu Drogowego, nad którą patronat objął wicepremier Piotr Jaroszewicz.


Czytaj więcej w pliku .pdf: BRD


Powrót do spisu treści Monografii

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.