15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Caravaning w Automobilklubie Polski

  • Część 1
  • Część 2
  • Część 3
  • Część 4
  • Część 5
  • Część6

Jest rok 1973 r.
Z inicjatywy grupy warszawskich entuzjastów caravaningu powstaje Komitet Organizacyjny Klubu Caravaningowego. Komitet ten pismem z dnia 22 marca powiadamia szereg osób zainteresowanych rozwojem caravaningu w Polsce o mającym odbyć się Zebraniu Konstytucyjnym w dniu 6 kwietnia.

caravanTego dnia do lokalu PZM przy ul. Solec 85 przybywa około 70 warszawskich caravaningowców, a także działacze PFC
i PZM.Po przedyskutowaniu problemów związanych z organizowaniem Klubu, który jako jednostka samodzielna wymagałby zatwierdzenia statutu przez MSW - co nie
było sprawą łatwą, postanowiono utworzyć Koła Caravaningu przy Automobilklubie Warszawskim. Zebrani wybierają ze swego grona I Zarząd Koła.

Zarząd ten na kolejnych posiedzeniach w dniach 16 i 25 kwietnia 1973 r. ukonstytuowuje się następującym składzie:

Przewodniczący - Zygmunt Ostrowski (wiceminister przemysłu)
Wiceprzewodniczący - Roman Mieloch (dyrektor ZPP "Predom")
Wiceprzewodniczący - Waldemar Siwiński (pracownik naukowy AWF)
Sekretarz - Aleksander Kulik (działacz PZM)
Komisja propagandy - Ryszard Szepke (pracownik naukowy IBJ)
Komisja imprez - Kazimierz Ignatowski (dyrektor w "Polmocie")
Komisja techniczna - Waldemar Siwiński
Komisja organizacyjna - Wincenty Chmielewski
Członek - Edward Kaniowski
Członek - Kazimierz Wierzbowski

Celem udostępnienia członkom Koła Caravaningu istotnych informacji, poglądów, głosów w dyskusji, rad, problemów związanych z caravaningiem, Zarząd Koła Caravaningu przy Automobilklubie Warszawskim na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 1973 r. postanawia wydawać odpowiednie komunikaty pod wspólnym tytułem "CARAVANING". Pierwszy numer tego wydawnictwa, którego redagowanie powierzono kol. Ryszardowi Szepke ukazuje się już w listopadzie tegoż roku.

Powstanie Koła i jego, od początku, aktywna działalność budzi zainteresowanie i uznanie. Podczas Ogólnopolskiej Narady Turystycznej Automobilklubów, która odbyła się w Radomiu
w dniach 19 i 20 października 1973 r., z inicjatywy warszawskich działaczy podjęto postanowienie o powołaniu analogicznych Kół przy poszczególnych Automobilklubach na terenie całej Polski. Postanowiono także powołać przy Głównej Komisji Turystyki PZM Podkomisję Caravaningu. Tak więc, powstanie pierwszego ogólnodostępnego (bo istniejące podówczas organizacje caravaningowe były przyzakładowymi jednostekami o charakterze socjalnym) Koła Caravaningu w Automobilklubie Warszawskim zapoczątkowało działalność carawaningową w PZM ujętą w odpowiednie formy organizacyjne.

caravanW rok później na kolejnej naradzie tym razem w Częstochowie postanawia się, że Koło Caravaningu Automobilklubu Warszawskiego staje się kołem wiodącym wobec powstających Kół Caravaningu przy poszczególnych Automobilklubach, a wydawane przez Koło komunikaty "Caravaning", po zwiększeniu nakładu i wzbogaceniu ich treści o informacje z innych kół, staną się dostępne dla wszystkich Kół Caravaningu.

Bogata działalność Koła rozwija się, stan liczebny członków z roku na rok rośnie osiągając w 1982 r. liczbą 234 osoby. Zapoczątkowana w 1973 r. zlotem na campingu "Balaton" na Młocinach organizacja zlotów staje się coraz bardziej profesjonalna. We wspomnianym zlocie uczestniczyło 10 pojazdów campingowych i tyleż samochodów bez przyczep, a zwycięzcą w konkursie technicznym był kol. Węglarza z Piły ze swoją "teleskopową" przyczepą. Dużą popularnością (głównie u majsterkowiczów z uwagi na obecność przedstawicieli przemysłu "przyczepowego") cieszą się spotkania ogólne organizowane dla członków i sympatyków Koła. W pierwszym 10-leciu było ich 49, a rekord frekwencji to 150 osób. Konkurencyjnymi wobec "wytworów" Niewiadowa okazują się przyczepy klasy 310 budowane wg dokumentacji opracowanej przez zespół techniczny Koła. Zdobywanie przez caravaningowców Odznaki Turysty Caravaningowego PZM odbywa się dzięki opracowanemu przez Koło regulaminowi - zatwierdzonemu przez GKT w 1978 r.

Do kolejnych inicjatyw Koła należy opracowanie Kodeksu Turysty Caravaningowego oraz popularyzowanie idei budowy klubowych stanic caravaningowych

Mija 10 lat.
W dniach od 27 do 29 maja 1983 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Wisły" w Rudce koło Wiązowny, odbywa się Ogólnopolski Jubileuszowy Zlot Caravaningu "Caravaning Rally'83". Zlot ten, z okazji 10-lecia utworzenia Koła Caravaningu w Automobilklubie Warszawskim, przygotowywał przez kilka miesięcy Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczył Bogumił Mierkowski. Komitet zabiegał o fundusze, zbierał pomysły, opracował program i regulamin imprezy, gromadził nagrody, dbał o przygotowanie Ośrodka, czynił starania o wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy Koła - te starania zaowocowały licznymi odznaczeniami klubowymi, Polskiego Związku Motorowego i Polskiej Federacji Campingu. Robiono wszystko, nie szczędząc czasu ani energii, aby zlot wypadł godnie jak przystało na Jubilata. M.in. opracowano emblemat Koła naznaczając nim wszystkie materiały zlotowe, przygotowano okolicznościową kartę pocztową z datownikiem, opracowano proporzec Koła i plakietkę pamiątkową. Dla 21 członków-założycieli Koła ufundowano plakiety "Za inicjatywę utworzenia Koła". Wydano specjalny Komunikat "Caravaning".

caravanRealizacja samego zlotu była w gestii Kierownictwa Zlotu z Komandorem Zygmuntem Wiernikiem na czele. Funkcję Wicekomandora pełniła Lucyna Raman, Biurem Zlotu zajmował się Mieczysław Gruszecki, za konkursy odpowiedzialną była Maria Wierzbowska, za gry sportowe Tadeusz Skrzypek, zaś Wanda Wójcikowska organizowała spotkanie towarzyskie pod nazwą "Biesiada z niespodziankami". Obliczaniem wyników - "na piechotę" - tak poszczególnych konkursów zlotowych (było ich 6) jak i klasyfikacji generalnej zajmował się Józef Flejszman "przy pomocy", Wandy Ratajczyk. W zlocie uczestniczyło 81 załóg z 8 klubów z Polski oraz zaproszeni goście. Z grona organizatorów 12 przyjechało z przyczepami.

Po trwającej prawie 4 lata kadencji pierwszego prezesa Koła Zbigniewa Ostrowskiego, funkcję tą obejmuje na dwa lata Wincenty Chmielewski, a następnie Andrzej Nowosielski, który sprawuje ją do 1984 r. kiedy przewodnictwo Koła przejmuje Bogumił Mierkowski. Caravaning w działalności Automobilklubu staje się coraz bardziej znaczący - Koło zostaje przekształcone w 1986 r. w Komisję Caravaningu. Struktura organizacyjna rozrasta się, powstaje terytorialne koło caravaningu "Legionek" kolegi Ostaszewskiego oraz specjalistyczne koło "Motocaravanów" kolegi Żurkowskiego.

W 15 roku życia klubowego caravaningu tj. w 1988 r. środowisko caravaningowe może poszczycić się rekordową liczbą członków - ponad 500 osób.

caravanW typowej działalności imprezowej wiodącą rolę pełnią zloty pn. "Caravaning Rally" organizowane w drugim 10-leciu 9-krotnie, początkowo jako Ogólnopolskie Zloty Polski Centralnej a następnie jako eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Caravaningowego PZM.

Zapał członków Koła do poszukiwania nowych form działalności zaowocował biwakami wakacyjnymi w Hamerni, Kodniu i Makrutach gdzie padł w 1990 roku rekord frekwencji - 35 załóg (96 osób). Caravaningowcy Klubu rozpoczęli w 1985 r. rywalizację w konkursie o tytuł Turysty Caravaningowego Roku Automobilklubu Warszawskiego (później Polski).

caravan

Zapoczątkowane wyjazdem w 1974 r. na FICC Rally w Wysokich Tatrach uczestnictwo caravaningowców Klubu w imprezach zagranicznych takich jak zloty Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu oraz Rally Europa, w 1993 r. uwieńczone zostały zdobyciem na stałe (po trzykrotnym zwycięstwie) Pucharu Przewodniczącego Komitetu Rally Europa Egona Fischera.

 

Mija kolejnych 10 lat.
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1993 r. nad Zalewem Zegrzyńskim na terenie Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego w Ryni działacze już nie Koła ale Komisji Caravaningu i w dodatku już Automobilklubu Polski, z okazji 20 letniej działalności caravaningowej w Klubie, organizują "Caravaning Rally'93". Jest to jednocześnie I eliminacja Ogólnopolskiego Konkursu Caravaningowego PZM. Program imprezy przewiduje także uroczystość nagrodzenia zwycięzców OKC z poprzedniego roku. Pobyt w Ryni organizatorzy pod wodzą Bogumiła Mierkowskiego starają się uatrakcyjnić tworząc rekreacyjno-rozrywkowy program towarzyszący zmaganiom eliminacyjnym OKC. Jest więc ognisko z grochówką i "folklorem warszawskim", dużym powodzeniem głównie wśród dzieci cieszy się sport na wesoło, na wycieczkę do Warszawy i Twierdzy Modlin wyruszają dwa autokary.

caravanJest Wieczór Jubileuszowy w stylu cantry z retrospekcyjnym - z przymrużeniem oka - spojrzeniem w przeszłość caravaningową w Klubie. Dobre przygotowanie i przeprowadzenie zlotu jego komandor zawdzięcza pracy zespołu składającego się z załóg Flejszmanów, Grodzickich, Jakubowskich, Knothe, Kotańskich, Kruze, Łuczyńskich, Madzińskich, Nieczyperowiczów, Ossowskich, Rutkowskich, Sapińskich, Stanisławskich, Stożków, Szczygielskich, Szepke, Wiśniewskich i Witkowskich. Nowością na zlocie jest skomputeryzowanie (dzięki Stefanowi Młynarskiemu) całej zlotowej ewidencji oraz obliczania wyników poszczególnych konkurencji jak i ostatecznej klasyfikacji eliminacji. W zlocie uczestniczyło 246 osób (83 załogi) z 22 klubów, obsługą zlotu zajmowało się 20 załóg klubowych.

Pojawiający się ogólny spadek społecznej aktywności w kraju nie wpływa w sposób zasadniczy na działalność Komisji, jednak ją osłabia z uwagi na uszczuplenie środowiska caravaningowego Klubu. W dalszym ciągu prowadzona jest działalność imprezowa w której podstawowymi zlotami są, organizowane "na wyjeździe" w Kretowinach k.Morąga, ogólnopolskie Zloty "Caravaną na Wakacje" (było ich 5) podczas których rozgrywane są rundy kolejnych edycji Mistrzostw Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą - mistrzostw, które zapoczątkowane zostały w 1995 r. z inicjatywy działaczy Komisji Caravaningu AP.

Obok aktywności w skali ogólnopolskiej, działacze caravaningowi AP reali-zowali stale aktualne hasło: "Komisja Caravaningu rozwija życie klubowe" – były to kolejne Bale Automobilistów, coraz bardziej okazałe m. in. dzięki możliwości zlokalizowania ich w sali nowej siedziby Klubu przy ul. Pańskiej. Podsumowania rocznej działalności odbywały się podczas tzw. Wieczorów Wspomnień. Były spotkania towarzyskie zwane "piątkami", których gospo-dynią była Alicja Madzińska, a po niej Jola Kotańska, czy też inne imprezy rozrywkowe jak np. "Tłuste czwartki" (autorstwa Alicji Łuczyńskiej). Na zamówienie Komisja organizowała także różnego rodzaju "podsumowania" klubowe i okręgowe.

W ramach "wycieczek" pod nazwą "Caravaningowe Rajdy PZM Dookoła Polski", z zaplanowanych czterech, Komisja zorganizowała dwie: "Polska Południowo-wschodnia'2002" i "Polska Północno-wschodnia'2003".
Inicjatorem i pomysłodawcą Rajdów był Kazimierz Grzesikiewicz, on też był ich komandorem. Oba rajdy miały z założenia rangę ogólnopolską i odbywały się pod patronatem Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM. Jechano wyznaczonymi trasami, zatrzymując się na z góry wyznaczonych campingach. Czas trwania każdego Rajdu wynosił trzynaście dni, z czego siedem było dniami pobytowymi. W Rajdach uczestniczyło po kilkanaście załóg z krajowych klubów.


I tak mijają kolejne lata. Niebawem wejdziemy w nowy wiek. Na przestrzeni minionych lat uszczupliło się grono naszych działaczy, z tych bardziej zapamiętanych z uwagi na swoją aktywność to byli: Bac Kazimierz, Bork Waldemar, Chmielewski Wincenty, Chmielewski Zdzisław, Fedorowicz Romuald, Flejszman Józef, Ignatowski Kazimierz, Kranz Bogusław, Leski Kazimierz, Łęgowski Wiesław, Madziński Zdzisław, Młynarski Stefan, Mościki Stanisław, Ratajczyk Tadeusz, Sypniewski Stanisław, Szepke Ryszard, Wiernik Zygmunt, Wierzbowska Maria, Wierzbowski Kazimierz, Wiśniewski Zbigniew, Witkowska Irena, Witkowski Tadeusz, Wójcikowska Wanda, Wójcikowski Mieczysław.

caravanDo zarządu Komisji dokooptowani byli przedstawiciele nowej generacji jak np. Tomasz Kalbarczyk, który wzmocnił reprezentację zawodników caravaningowych Klubu.

Liczba członków Klubu tworzących na początku tego okresu jego środowisko caravaningowe (70 osób) pod jego koniec zmalała o połowę.

Część organizowanych przez Komisję imprez klubowych była jednocześnie rundami Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w Jeździe Samochodem z Przyczepą. Kontynuowano organizowanie w miejsce istniejących niegdyś imprez "caravaning zimą", wiosennych imprez pn. "Marzanna" (głównie pod wodzą Danuty Rutkowskiej). Kontynuowano też organizację zlotów o randze ogólnopolskiej, jak na przykład ostatni zlot w Kretowinach z cyklu "Caravaną na Wakacje" z rozgrywkami rundy Mistrzostw Polski i eliminacją OKC PZM (uznaną przez władze caravaningowe "za najlepiej zorgani-zowaną i przeprowadzoną imprezę OKC roku"). Na Stegnach organizowaliśmy kolejne imprezy o zasięgu ogólnopolskim jak np. "Stegny'2004" jako II runda Mistrzostw Polski i II eliminacja OKC (komandor Tomasz Kalbarczyk) z udziałem ponad 60 załóg reprezentujących 13 klubów.
Reprezentacja caravaningowa Klubu uczestniczyła w zlotach krajowych, oraz kilku zlotach międzynarodowych. Były sukcesy sportowe w postaci zajęcia czołowych miejsc indywidualnych i w klasyfikacji klubowej w MPwJSzP.

30. lecie caravaningu w Polskim Związku Motorowym to hasło pod którym organizowano imprezy w 2003 r. w klubach prowadzących taką działalność. W przygotowanym z okazji tego jubileuszu przez Koło "Glob" z AMK Gliwice ogólnopolskim majowym zlocie w Kamieniu k. Rybnika uczestniczyła czterozałogowa reprezentacja Automobilklubu Polski.
W obecności przybyłych na zlot prezydenta FICC Larsa Dahlberga i prezesa Polskiego Związku Motorowego Andrzeja Witkowskiego oraz wiceprezesa ZG PZM Władysława Ciastonia uhonorowani zostali odznaczeniami Związku działacze caravaningowi, w tym cztery osoby z Automobilklubu Polski. Na wspomnianym zlocie "rozkolportowane" zostało opracowane przez Bogumiła Mierkowskiego okazjonalne wydawnictwo pt. "30 lat caravaningu w PZM".

W rok po tych wydarzeniach decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów Automobilklubu Polski, do władz Klubu na nową kadencję weszli z Komisji Caravaningu: Kazimierz Grzesikiewicz, Andrzej Przybylski i Stanisław Reterski - do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej Andrzej Bielecki i Tadeusz Szczygielski, do Sądu Koleżeńskiego Alicja Łuczyńska i Bożena Kranz.
Natomiast przypadający w tym samym okresie jubileusz 95 lat istnienia Automobilklubu Polski, został uczczony uroczystością przygotowaną i poprowadzoną, zgodnie z decyzją zarządu Klubu, przez działaczy Komisji. Jak zazwyczaj z powierzonego zadania caravaningowcy z Komisji wywiązali się celująco. W programie spotkania była przedstawiona słowno-wizualna historia Automobilklubu Polski, klubowi seniorzy otrzymali nadaną przez Walne Zebranie Klubu godność Honorowego Członka Automobilklubu Polski, a zasłużeni działacze Honorowe Odznaki. Do wydania z tej okazji broszury pt. "95 lat Automobilklubu Polski" przyczynił się, i brał w jej opraco-wywaniu aktywny udział Bogumił Mierkowski.

W 2005 r. w organizacji imprezy o charakterze światowym – zlocie młodzieżowym 53. FICC Youth Rally w Warszawie, znaczący udział miał Kazimierz Grzesikiewicz, pełniący na zlocie funkcję wicekomandora. W imprezie uczestniczyła młodzież z dziesięciu krajów europejskich.
Natomiast Andrzej Przybylski, już po raz kolejny, był komandorem ekipy PZM, tym razem na 44. Rally Europa.

Pomimo malejącego z roku na rok w naszej Komisji zespołu organizatorów dużych ogólnopolskich imprez-zlotów, jednak w 2006 roku Komisja pokusiła się o zorganizowanie III rundy przypadającej na ten rok edycji Mistrzostw Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą. W wyniku porozumienia z zaprzyjaźnionym Automobilklubem Kieleckim, a osobowo z Czesławem Jamrozem, runda rozegrana została w Miedzianej Górze na campingu "Moto-Raj" podczas "Caravaningowych Świętojanek".
Impreza była uroczysta, jako że przypadała w 10. lecie tych Mistrzostw. Stąd uhonorowanie pucharem Wojciecha Zawady z Automobilklubu Wielkopolski za niezawodny udział w rundach organizowanych przez AP (startował w dziewięciu na dziesięć zorganizowanych). Zespół organizatorów rundy z AP wywiązał się z zadania wzorowo ku zadowoleniu uczestniczących w rozgrywkach rundy reprezentantów 12 klubów z Polski.

Zwieńczeniem ogólnopolskiej działalności imprezowej Komisji Caravaningu AP były następujące po sobie kolejno w ciągu 3 lat Warszawskie Zloty Caravaningowe organizowane podczas Targów Turystyki i Wypoczynku "Lato" na terenie AWF w Warszawie pod patronatem Biura Sportu i Marketingu PZM.

W ciągu tych lat istnienia w strukturach Klubu turystyki caravaningowej, działacze najpierw Koła Caravaningu a następnie Komisji Caravaningu (w którą Koło przekształciło się w 1986 r.) aktywnie uczestniczyli w ogólno-klubowej działalności będąc wybierani do władz Klubu. Brali czynny udział w pracach zarządu Klubu oraz jego prezydium, w Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim. Byli przewodniczącymi względnie członkami komisji statutowych Klubu jak np. Komisji Historycznej, Inwestycyjnej czy też Odznaczeń.

Aktywność osób ze środowiska caravaningowego od początku jego istnienia w Klubie była również widoczna i znacząca poza jego granicami, albowiem działacze z Klubu udzielali się w organizacjach zajmujących się bliską im problematyką – w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu), byli w swoim czasie wybierani do jej władz. Od początku działali też w strukturach Polskiego Związku Motorowego - w Głównej Komisji Turystyki, a następnie w Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki oraz w jej okręgowym odpowiedniku. Wiceprezes ZG PZM ds. turystyki Stanisław Reterski, będąc członkiem naszego Klubu, zawsze aktywnie uczestniczył w życiu jego środowiska caravaningowego.

Było uczestnictwo i godne reprezentowanie Klubu na imprezach w kraju. Były zwycięstwa w konkursach, tytuły mistrzowskie w jeździe samochodem z przyczepą - indywidualne Kazimierza Grzesikiewicza i klubowe. Było uczestnictwo w Europejskich i Światowych Rally. Był udział w ich organizowaniu w Łebie w 1984 i 1998 r.

Społeczna praca działaczy caravaningowych Klubu, znanych z wielkiego zaangażowania, była zauważana i cieszyła się uznaniem, dowodem na to były liczne dyplomy i nagrody honorowe, które otrzymał nasz Klub od Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu.jak np. Złota Odznaka Honorową PZM z Wawrzynem jeszcze dla Automobilklubu Warszawskiego, Puchar Głównego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Odznaka Honorowa PFCC.

Potwierdzeniem tego uznania były także liczne indywidualne wyróżnienia dla członków Koła/Komisji: nagrody przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Odznaki Zasłużonego Działacza Turystyki, odznaki i tytuły nadane przez Polski Związek Motorowy, "rodzime" - otrzymane od swojego Automobilklubu Odznaki Honorowe wszystkich stopni oraz tytuły Zasłużonego Działacza. Członkowie Komisji wielokrotnie byli zdobywcami istniejącego od lat 80. tytułu "Caravaningowca Okręgu Warszawskiego PZM Roku" zmienionego w późniejszym okresie na tytuł "Caravaningowej Załogi Roku".
Promowaliśmy caravaning w mediach i poprzez wydawnictwa własne i PZM-otowskie, jak np. biuletyny "30 lecie caravaningu w PZM" i "40 lat caravaningu w PZM".

Przewodniczący Komisji Caravaningu Automobilklubu Polski Bogumił Mierkowski za wkład w rozwój caravaningu w Polsce uhonorowany został Medalem Światowej Federacji Campingu i Caravaningu wręczonym mu w 1998 r. przez prezydenta FICC pana Larsa Dahlberga.

Opracował: Bogumił Mierkowski przewodniczący Rady Komisji Caravaningu AP do września 2010 r. Od września 2010 r. funkcję przewodniczącego Rady pełni Zdzisław Kotański.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.