15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Skład Rady Komisji:

Jacek Pietrusiewicz - przewodniczący: brd@automobilklubpolski.pl, tel: 501 524 217
Daniel Frumes - wiceprzewodniczący

Katarzyna Jundziłł
- członek
Andrzej Karaczun
- członek
Krzysztof Skotarek
- członek
Ludomir Szpakowski
- członek
Józef Włodarkiewicz
- członek

brdbrd

Komisja zrealizowała m.in. następujące przedsięwzięcia:
• Kursy przygotowujące dzieci i młodzież do zdawania na kartę rowerową, dla szkół objętych patronatem i opieką oraz wskazanych np. przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
• Zajęcia typu seminaryjnego i doszkalającego dla nauczycieli, którzy realizują w szkołach podstawowych przedmiot "wychowanie komunikacyjne".
• Stworzenie dla dzieci i młodzieży merytorycznej i materialnej bazy do aktywnego uczestniczenia w sporcie motorowym "od roweru do samochodu" przez wychowanie
i edukację z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• W porozumieniu z Instytutem Transportu Samochodowego i innymi uznanymi ośrodkami motoryzacyjno-medialnymi podjęte zostaną działania w kierunku stworzenia centralnego ośrodka metodyczno-szkoleniowego dla realizacji nauczania dzieci i młodzieży z wychowania komunikacyjnego.
• Będziemy uczestniczyć także w imprezach i konkursach sportowo-rekreacyjnych oraz okolicznościowych a także turniejach regionalnych i krajowych ze znajomości zasad ruchu drogowego organizowanych pod auspicjami MEN, Rady Ruchu Drogowego i PZMot.

Zasadniczym celem wszystkich działań Komisji BRD jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do podnoszenia kultury jazdy oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów, do bezpiecznego korzystania z dróg przez pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Działalność Komisji nie byłaby możliwa bez jej wsparcia przez sponsorów, ale szczególnie przez sympatyków, do których zaliczamy m.in. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Komendę Główną Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Wydział Ruchu Drogowego KSP, Zarząd Dróg w Warszawie, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki.

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.